Портал «Природа України»

створений з метою зібрати в одному місці та довести до широкого кола громадськості інформацію щодо природних об’єктів та флори і фауни України. Зокрема і про рідкісні і ті що потребують допомоги види тварин, рослин і рослинних угруповань.

На даний час портал містить наступні сайти:

Географічні карти України. Сайт, призначено для ознайомлення широкого кола користувачів з особливостями навколишнього середовища загалом та його окремих природних компонентів. На сайті представлено інтерактивні карти природних компонентів для території України такі як: геологічна карта, геоморфологічна карта, карта рослинності, ландшафтна карта, карта грунтів, тощо.

Природно-заповідний фонд України. Повний перелік об’єктів природно-заповідного фонду України. Містить біле ніж 8000 територій та об’єктів природно-заповідного фонду місце розташування яких поназано на супутникових картах. Також надано перелік об'єктів природно-заповідного фонду в розрізі областей та територіальних громад України

Річки України. На картах цого сайту показано 1740 великих, середніх та малих річок, що протікають по території України. У переліку дани назви річок та до якого басейну вони відносяться. Також дана карта гідрологічного районування України, карта басейнів річок, та деякі тематичні карти

Печери України. Розділ містить інформацію на 1607 із більше ніж 2000 відомих на Україні печер. Місцезнаходження печер показано на супутникових картах, також представлені топографічні плани деяких великих печер. В додатках є світлини, відео про печери, тощо.

Гори України. На сайті представлена інформація про 1690 гірськіх вершин які мають власну назву і вище 300 м. над рівнем моря. Гірськи вершини поназано на супутникових картах, приведено їх географічні координати та висота в Балтійській системі висот.

Червона книга України. Розділ містить п’ять видань Червоної книги України (видання 1980, 1994, 1996 та 2009 років). Кожна стаття супроводжується ілюстрацією та картосхемою поширення виду в Україні. Також вміщено нормативні документи про Червону книгу України та довідкові матеріали.

Зелена книга України. Цей розділ містить три видання Зеленої книги України, видання 1987, 2002 років та видання 2009 р. (офіційний державний документ).

Птахи України. На сайті представлена сучасна орнітофауна України, котра налічує 416 видів птахів, з яких 265 регулярно гніздяться на її території. Описи птахів розміщені за систематичним порядком, дається коротка характеристика родин із зазначенням кількості видів світової фауни в них.

Лікарські рослини України. На сайті представлена узагальнена інформація про морфо-біологічні та еколого-фітоценотичні особливості, поширення, стан природних ресурсів та використання сировини 63 видів дикорослих лікарських рослин України.