Червона книга Кіровоградської області. Тваринний світ

Кільчасті черви

П’явки. Hirudinea

Безхоботні п’явки. Arhynchobdellida

Членистоногі

Багатоніжки. Myriapoda

Двопарноногі. Diplopoda

Комахи. Insecta

Лускокрилі. Lepidoptera

Перетинчастокрилі. Hymenoptera

Прямокрилі. Orthoptera

Твердокрилі. Coleoptera

Хордові

Плазуни. Reptilia

Змії. Serpentes

Ящірки. Sauria

Променепері риби. Actinopterygii

Коропоподібні. Cypriniformes

Птахи. Aves

Голубоподібні. Columbiformes

Гусеподібні. Anseriformes

Ракшеподібні. Coraciiformes

Сивкоподібні. Charadriiformes

Совоподібні. Strigiformes

Соколоподібні. Falconiformes

Ссавці. Mammalia

Гризуни. Rodentia

Рукокрилі. Chiroptera

Хижі. Carnivora