Червона книга Донецької області. Тваринний світ

Кільчасті черви

Малощетинкові черви. Oligochaeta

Дощовики. Lumbricomorpha

Членистоногі

Комахи. Insecta

Бабки. Odonata

Богомоли. Mantoptera

Двокрилі. Diptera

Лускокрилі. Lepidoptera

Перетинчастокрилі. Hymenoptera

Прямокрилі. Orthoptera

Твердокрилі. Coleoptera

Ракоподібні. Crustacea

Мізиди. Mysidacea

Хордові

Плазуни. Reptilia

Змії. Serpentes

Променепері риби. Actinopterygii

Коропоподібні. Cypriniformes

Птахи. Aves

Горобцеподібні. Passeriformes

Гусеподібні. Anseriformes

Журавлеподібні. Gruiformes

Пеліканоподібні. Pelecaniformes

Ракшеподібні. Coraciiformes

Сивкоподібні. Charadriiformes

Совоподібні. Strigiformes

Соколоподібні. Falconiformes

Ссавці. Mammalia

Гризуни. Rodentia

Комахоїдні. Insectivora

Рукокрилі. Chiroptera

Хижі. Carnivora