Червона книга Закарпатської області. Тваринний світ

Кільчасті черви

П’явки. Hirudinea

Безхоботні п’явки. Arhynchobdellida

Членистоногі

Багатоніжки. Myriapoda

Двопарноногі. Diplopoda

Комахи. Insecta

Бабки. Odonata

Двокрилі. Diptera

Лускокрилі. Lepidoptera

Перетинчастокрилі. Hymenoptera

Прямокрилі. Orthoptera

Рівнокрилі. Homoptera

Твердокрилі. Coleoptera

Молюски

Черевоногі. Gastropoda

Легеневі. Pulmonata

Хордові

Земноводні. Amphibia

Безхвості земноводні. Anura

Хвостаті земноводні. Caudata

Плазуни. Reptilia

Змії. Serpentes

Ящірки. Sauria

Міноги. Petromyzontida

Міногоподібні. Petromyzontiformes

Променепері риби. Actinopterygii

Коропоподібні. Cypriniformes

Лососеподібні. Salmoniformes

Окунеподібні. Perciformes

Тріскоподібні. Gadiformes

Щукоподібні. Esociformes

Птахи. Aves

Голубоподібні. Columbiformes

Горобцеподібні. Passeriformes

Дятлоподібні. Piciformes

Куродібні. Galliformes

Лелекоподібні. Ciconiiformes

Ракшеподібні. Coraciiformes

Совоподібні. Strigiformes

Соколоподібні. Falconiformes

Ссавці. Mammalia

Гризуни. Rodentia

Комахоїдні. Insectivora

Рукокрилі. Chiroptera

Хижі. Carnivora