Карта поширення видів рослин та грибів Червоної книги України

fon
bord

Сучасний стан. 826 видів рослин та грибів

  • Плауноподібні. 11 видів
  • Папоротеподібні. 20 видів
  • Голонасінні. 7 видів
  • Покритонасінні. Однодольні. 223 види
  • Покритонасінні. Дводольні. 350 видів

Видання 1996 року. 541 вид рослин та грибів

Видання 1980 року.151 вид вищіх рослин