Червона книга Азовського моря. Рослинний світ

Водорості

Зелені водорості. Chlorophyta

Ульвові. Ulvaceae

Стрептофітові водорості. Streptophyta

Харові. Charaсeae

Червоні водорості. Rhodophyta

Гоніотріхієві. Goniotrichaceae