Червона книга Івано-Франківської області. Рослинний світ

Водорості

Стрептофітові водорості. Streptophyta

Десмідієві. Desmidiaceae

Гриби

Базидієві гриби. Basidiomycota

Герицієві. Hericiaceae

Решіточникові. Clathraceae

Трутовикові. Polyporaceae

Фомітопсисові. Fomitopsidaceae

Лишайники

Базидіомійети, базидіальні гриби. Basidiomycota

Трихоломові. Tricholomataceae

Сумчасті гриби, аскоміцети. Ascomycota

Гіалектові. Gyalectaceae

Коллемові. Collemataceae

Лобарієві. Lobariaceae

Нефромові. Nephromataceae

Панарієві. Pannariaceae

Пармелієві. Parmeliaceae

Пельтигерові. Peltigeraceae

Умбілікарієві. Umbilicariaceae

Фісцієві. Physciaceae

Мохоподібні

Мохи. Bryophyta

Амблістегієві. Amblystegiaceae

Гукерієві. Hookeriaceae

Дитрихові. Ditrichaceae

Левкобрієві. Leucobryaceae

Лескеєві. Leskeaceae

Меезієві. Meesiaceae

Пілезіадельфові. Pylaisiadelphaceae

Плагіомнієві. Plagiomniaceae

Плагіотецієві. Plagiotheciaceae

Птихомітрієві. Ptychomitriaceae

Сплахнові. Splachnaceae

Сфагнові. Sphagnaceae

Печіночники. Marchantiophyta

Гапломітрієві. Haplomitriaceae

Клевеєві. Cleveaceae

Скапанієві. Scapaniaceae

Цефалозієві. Cephaloziaceae

Судинні рослини

Голонасінні. Pinophyta (Gymnospermae)

Соснові. Pinaceae

Тисові. Taxaceae

Папоротеподібні. Pteridophyta

Вужачкові. Ophioglossaceae (incl Botrychiaceae)

Міхурницеві. Cystopteridaceae

Плауноподібні. Lycopodiophyta

Баранцеві. Huperziaceae

Плаункові. Selaginellaceae

Плаунові. Lycopodiaceae

Покритонасінні. Magnoliophyta (Angiospermae)

Айстрові (Складноцвіті). Asteraceae (Сompositae)

Амарилісові. Amaryllidaceae

Березові. Betulaceae

Бобові. Fabaceae

Брусничні. Ericaceae sl (Vacciniaceae s str)

Вербові. Salicaceae

Вересові. Ericaceae

Веронікові. Veronicaceae

Вовчкові. Orobanchaceae

Гвоздикові. Caryophyllaceae

Гречкові (Споришеві). Polygonaceae

Жимолостеві. Caprifoliaceae

Жовтецеві. Ranunculaceae

Зозулинцеві. Orchidaceae

Капустяні (Хрестоцвіті). Brassicaceae (Cruciferae)

Кермекові. Plumbaginaceae

Клокичкові. Staphylaeaceae

Лілійні. Liliaceae

Ломикаменеві. Saxifragaceae

Молочайні. Euphorbiaceae

Осокові (Смикавцеві). Cyperaceae

Пасльонові. Solanaceae

Первоцвітові. Primulaceae

Півникові. Iridaceae

Пізньоцвітові. Colchicaceae

Пухирникові. Lentibulariaceae

Розові. Rosaceae

Рутові. Rutaceae

Тирличеві. Gentianaceae

Товстолисті. Crassulaceae

Тонконогові (Злакові). Poaceae (Gramineae)

Фіалкові. Violaceae

Цибулеві. Alliaceae

Шейхцерієві. Scheuchzeriaceae