Червона книга України

Червона книга України

Червона книга України (тваринний і рослинний світ) є офіційним державним докуменом в якому узагальнено матеріали про сучасний стан видів флори і фауни України, які перебувають під загрозою зникнення, та про заходи щодо їх збереження і науково обґрунтованого відтворення.

На основі цього документу розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на охорону, відновлення та раціональне використання природних ресурсів України.

Третє видання Червоної книги України включає 542 види тварин та 826 видів рослин і грибів. У ньому враховані сучасні наукові дані щодо чисельності та поширення видів, положення міжнародних договорів, стороною яких стала Україна протягом останніх років, зокрема Конвенції про біологічне різноманіття, Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин, Конвенції про збереження дикої флори і фауни та природних середовищ тощо

Книга служить довідковим матеріалом для державних, наукових і громадських установ, організацій, навчальних закладів, спеціалістів, широкого кола природокористувачів та активістів охорони природи.

На цьому сайті представлено всі видання Червоної книги України починаючи з 1980 року. Кожна стаття супроводжується ілюстрацією та картосхемою поширення виду в Україні. Також вміщено нормативні документи про Червону книгу України, довідкові матеріали, карти поширення видів, перелік видів тварин, рослин і грибів по областях України та таблиця порівняння видань Червоної книги України різних років.

Сучасний стан:

Червона книга України (Видання 2009 р. Тваринний світ)

Червона книга України (Видання 2009 р. Рослинний світ)

Попередні видання Червоної книги України